Djuren

Till hjälp här på Kvibacken har vi kossor, får, hästar, hönor och två katter, de behövs för att hålla landskapet öppet och bevara den biologiska mångfalden!