Rödkullor

Rödkullan är en av Sveriges gamla lantraser och som hjälper oss att bevara våra ängar och hagar.
Hos oss betar rödkullorna främst de ängar och hagar, där det växer gräs och örter så som bla Pers nycklar och Jungfrulin. Vi har också några hektar skogsbeten som korna betar.