Kvibackens Gård

Karta över gården

Gården & torpen

Qvigbacken var från början en utmark under Slätthult Skräddaregården. År 1869 arrenderade Johannes Olofsson och hans svåger Johannes Nilsson marken på 49 år. Vid köpet av 5/64 mantal 1911 stod Johannes Olofsson son Johan Alfred Johansson och hans hustru Alida Sofia Efraimsdotter som ägare. De fick sedan tre döttrar vara en levde till vuxen ålder. Detta var Sofias farmor Greta. Tillsammans med sin make Bertil Andersson från Bråten Skogsbygden brukade de gården fram till 1997 då det var dags för deras son Anders Kvibacke att ta över.

Idag är det 5:e generationen och Sofia som tillsammans med sambon Mikael med familj bor och brukar Kvibacken.

Om oss

Det har också tillkommit några gårdar och torp…

”Kruses” – Byttnesbråten var från början ett utskifte från Kämpagården. Den omfattar jord- och skog mark med ett torp från 1700-talet. Den gamla inägo-marken har öppnats upp och har nu åter igen blivit åker- och betesmark. Här finns många kulturlämningar, så som stenmurar, odlings-etager och stenrösen, som kommer fram mer och mer när djuren betar. ”Kruse” och hans Augusta var de sist fast boende här och sedan 1949 har stugan varit sommar bostad och använts som jaktstuga, innan vi tog över.  Ett fantastiskt byggnadsvårds-projekt att se fram emot!

”Lenes” – också en utmark till Kämpagården. Marken kring torpet brukades fram tills slutet av 40-talet men den sista fast boende var ”Elena” som hittades död år 1904. År 2014 avverkades skogen för att restaurera de 4 hektar inägomark som finns kring torpet. Här gör våra rödkullor ett fantastiskt arbete!

”Pettera”- Björnhult. Vid laga skifte 1860 delades torpet i två delar. En del tillföll Kämpagården och en del Skräddaregården. Den del som tillföll Kämpagården hörde till ”Kruses” och Skräddaregårdens del hörde till Kvibacken. På 60-talet planterade ägarna till ”Kruses” igen åker- och betesmarken, vilken vi nu restaurerat och som våra djur idag betar. Så torpet och kulturlämningarna har återfått sin inägomark, så som innan laga skifte!

”Stugorna vid Stensjön” – På 60-talet sålde Sofias farfar några tomter vid Stensjön. Dessa har nu köpts tillbaka en efter en och finns återigen i släkten. Sommar stugorna har varit i olika skick när vi tagit över, så efterhand som vi gör iordning dem hyrs de ut.